TYT (Temel Yeterlilik Testi)

TYT (Temel Yeterlilik Testi)

TYT Hakkında :

Temel Yeterlilik Testi, öğrencilerin üniversite giriş sınavında karşılaştıklar 1.oturum sınavıdır.

Öğrenciler toplam 120 soru üzerinden genel bir temel yeterlilik testine tabi tutulur.

Sınav süresi 135 dakikadır.

TYT Soru Dağılımı :

  • 40 Soru Matematik
  • 40 Soru Türkçe
  • 20 Soru Fen Bilgisi (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)
  • 20 Soru Sosyal Bilgiler (5 Coğrafya, 5 Din, 5 Felsefe, 5 Tarih)