-
-

EN İYİ ÖĞRETMENLERDEN ÖZEL DERS AL !

Türkçe Özel Ders

Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragraf, Dil Bilgisi, Sözcük Türleri, Tamlamalar, Fiiller, Fiilimsiler, Ekler, Sözcüğün Yapısı, Cümlenin Öğeleri, Fiil Çatısı, Cümle Çeşitleri, Anlatım Bozuklukları, Yazım Bilgisi, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözcük Anlamı, Söz Yorumu, Deyim ve Atasözü, Cümle Anlamı, Cümle Yorumu, Paragrafta Anlatım Teknikleri, Paragrafta Konu-Ana Düşünce, Paragrafta Yapı, Paragrafta Yardımcı Düşünce, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözcüğün Yapısı, Sözcük Türleri, Fiiller, Sözcük Grupları, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri, Anlatım Bozukluğu gibi Türkçe konularında özel ders alabilirsiniz.