ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖZEL DERS

En iyi öğretmenlerden ortaokul fen bilimleri özel ders almak için 0216 388 82 34 numaralı telefonu arayınız.

Ortaokul Fen Bilimleri Özel Ders

En az 10 yıl deneyimli fen bilimleri öğretmenlerinden istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yoğunlukta ders alabilirsiniz. Derslerinizi isterseniz sabitleyebilir, isterseniz de ihtiyaç duydukça alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Mert Eğitim Merkezi danışmanları ile görüşmek ve özel ders randevunuzu oluşturmaktır. 

5.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri (Güneş’in yapısı ve dönme hareketi), Ay’ın Yapısı ve Özellikleri (Ay’ın yapısı), Ay’ın Hareketleri ve Evreleri (Dönme hareketleri ve sonuçları, dolanma hareketleri ve sonuçları, Ay’ın evreleri), Güneş, Dünya ve Ay (Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketleri), Canlıları Tanıyalım (Canlıların benzerlik ve farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri), Kuvvetin Ölçülmesi (Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi, kuvvet birimi.), Sürtünme Kuvveti (Sürtünme kuvvetini kaygan ve pürüzlü yüzeylerdeki uygulamaları, sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki uygulamaları.), Maddenin Hâl Değişimi (Erime, donma, kaynama, yoğunlaşma, buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma.), Maddenin Ayırt Edici Özellikleri (Erime ve donma noktası, kaynama noktası.), Isı ve Sıcaklık (Isı, sıcaklık, ısı alışverişi), Isı Maddeleri Etkiler (Genleşme, büzülme), Işığın Yayılması, Işığın Yansıması (Düzgün yansıma, dağınık yansıma, gelen ışın, yansıyan ışın, yüzey normali.), Işığın Maddeyle Karşılaşması (Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, saydam olmayan maddeler.), Tam Gölge (Tam gölge, tam gölgeyi etkileyen değişkenler.), Biyoçeşitlilik (Biyoçeşitlilik, doğal yaşam, nesli tükenen canlılar), İnsan ve Çevre İlişkisi (Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre sorunları), Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları (Devre elemanlarının sembolleri, devre şemaları.), Basit Bir elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen değişkenler (Pil sayısı, lamba sayısı.), Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)

En az 10 yıl deneyimli fen bilimleri öğretmenlerinden özel ders almak için randevu al ! (0216 388 82 34)

6.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Güneş Sistemi (Güneş sistemi, gezegenler, meteor, göktaşı, asteroit), Güneş ve Ay Tutulmaları (Güneş tutulması, Ay tutulması), Destek ve Hareket Sistemi (Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri), Sindirim Sistemi (Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar, fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim, enzimler, karaciğer, pankreas, karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri), Dolaşım Sistemi (Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi), Solunum Sistemi (Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler), Boşaltım Sistemi (Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar, böbrekler, böbreklerin görevi), Bileşke Kuvvet (Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş, ve dengelenmemiş kuvvetler.), Sabit Süratli Hareket (Yol, zaman, sürat ve birimleri, sabit süratli hareketin, yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri.), Maddenin Tanecikli Yapısı (Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı), Yoğunluk (Yoğunluk, yoğunluk birimi), Madde ve Isı (Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri), Yakıtlar (Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları.), Sesin Yayılması (Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarında yayılması, sesin gazlarda yayılması.), Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması (Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması.), Sesin Maddeyle Etkileşmesi (Sesin yansıması, sesin soğrulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar.), Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler (Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks, iç salgı, bezleri, iç salgı bezlerinin görevleri, Duyu Organları (Duyu organları, duyu organlarının yapıları, duyu organlarının sağlığı, duyu organları arasındaki ilişki), Sistemlerin Sağlığı (Cücelik, devlik, şeker, guatr, duyu organı hastalıkları, kemik kırılmaları, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatürre, grip, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, diyaliz, alkol, sigara, organ bağışı, ilk yardım), İletken ve Yalıtkan Maddeler (İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları.), Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler (Elektriksel direnç, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler (kesit alanı, uzunluk, iletkenin cinsi), Uygulamalı Bilim (Günlük hayattan bir problemi tanımlar.)

En az 10 yıl deneyimli fen bilimleri öğretmenlerinden özel ders almak için randevu al ! (0216 388 82 34)

7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Uzay Araştırmaları (Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları), Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri (Yıldız, takımyıldızı, galaksi, karadelik), Hücre (Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-dokuorgan-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom, nükleotid), Mitoz (Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi), Mayoz (Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler), Kütle ve Ağırlık İlişkisi (Kütle, ağırlık, yer çekimi, kütle çekimi), Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi (Fiziksel iş, kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi.), Enerji Dönüşümleri (Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci.), Enerji Mühendisliği,Maddenin Tanecikli Yapısı (Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül), Saf Maddeler (Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri), Karışımlar (Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü), heterojen karışım, çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler, heterojen karışımlar), Karışımların Ayrıştırılması (Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma)Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm (Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma.), Işığın Soğrulması (Işığın soğrulması, cisimlerin beyaz siyah ve renkli görünmesi , güneş enerjisi.), Aynalar (Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna.), Işığın Kırılması ve Mercekler (Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası.), İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişki), Ergenlik ve Sağlık (Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergenlik sağlığı), Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme (Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme), Ampullerin Bağlanma Şekilleri (Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim.), Uygulamalı Bilim

En az 10 yıl deneyimli fen bilimleri öğretmenlerinden özel ders almak için randevu al ! (0216 388 82 34)

8.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Mevsimlerin Oluşumu (Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler), İklim ve Hava Hareketleri (İklim, iklim bilim- iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri), Yıkıcı Doğa Olayları (Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları), DNA ve Genetik Kod (DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom), Kalıtım (Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri), Mutasyon ve Modifikasyon,Adaptasyon (Çevreye Uyum), Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji (Genetik mühendisliği, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi), Basınç (Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.), Periyodik Sistem (Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması), Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler (Fiziksel değişme, kimyasal değişme), Kimyasal Tepkimeler (kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu), Asitler ve Bazlar (Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri.), Maddenin Isı ile Etkileşimi (Isınma ısısının bağlı olduğu faktörler), Türkiye’de Kimya Endüstrisi (İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurumlar, kimya temelli meslekler), Basit Makineler (Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları.), Enerji Dönüşümleri (Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum), Besin Zinciri ve Enerji Akışı (Besin zinciri, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, besin piramidi), Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları (Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma), Sürdürülebilir Kalkınma (Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm), Elektrik Yükleri ve Elektriklenme (Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri.), Elektrik Yüklü Cisimler (Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama.), Elektrik Enerjisinin Dönüşümü (lektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı.)

En az 10 yıl deneyimli fen bilimleri öğretmenlerinden özel ders almak için randevu al ! (0216 388 82 34)

mert-egitim-sinif
etut-dersi
sinif

Ortaokul Fen Bilimleri Özel Ders Blogu ve Etiketler

Tüm öğrencilerimiz tek şubemiz olan Küçükyalı'da Mert Eğitim Merkezi'nde derslerini almaktadır. Farklı bir il veya ilçede bir şubemiz bulunmamaktadır. Sizler de özel ders randevunuzu 0216 388 82 34 numaralı telefonu arayarak oluşturabilir, en az 10 yıl deneyimli öğretmenlerden özel ders almanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

kadıköy fen bilimleri özel ders kartal fen bilimleri özel ders pendik fen bilimleri özel ders maltepe fen bilimleri özel ders küçükyalı fen bilimleri özel ders bostancı fen bilimleri özel ders erenköy fen bilimleri özel ders göztepe fen bilimleri özel ders içerenköy fen bilimleri özel ders ataşehir fen bilimleri özel ders cevizli fen bilimleri özel ders idealtepe fen bilimleri özel ders atalar fen bilimleri özel ders suadiye fen bilimleri özel ders şaşkınbakkal fen bilimleri özel ders feneryolu fen bilimleri özel ders fenerbahçe fen bilimleri özel ders kozyatağı fen bilimleri özel ders ümraniye fen bilimleri özel ders altunizade fen bilimleri özel ders koşuyolu fen bilimleri özel ders bağdat caddesi fen bilimleri özel ders süreyyapaşa fen bilimleri özel ders dragos fen bilimleri özel ders dudullu fen bilimleri özel ders sultanbeyli fen bilimleri özel ders çekmeköy fen bilimleri özel ders üsküdar fen bilimleri özel ders selamiçeşme fen bilimleri özel ders altıntepe fen bilimleri özel ders caddebostan fen bilimleri özel ders tuzla fen bilimleri özel ders örnek mahallesi fen bilimleri özel ders girne fen bilimleri özel ders başıbüyük fen bilimleri özel ders gülsuyu fen bilimleri özel ders esenkent fen bilimleri özel ders feyzullah fen bilimleri özel ders çınar fen bilimleri özel ders fındıklı fen bilimleri özel ders bağlarbaşı fen bilimleri özel ders altayçeşme fen bilimleri özel ders yalı fen bilimleri özel ders adatepe fen bilimleri özel ders aydınevler fen bilimleri özel ders gülensu fen bilimleri özel ders zümrütevler fen bilimleri özel ders kızıltoprak fen bilimleri özel ders ziverbey fen bilimleri özel ders fikirtepe fen bilimleri özel ders yenisahra fen bilimleri özel ders libadiye fen bilimleri özel ders hasanpaşa fen bilimleri özel ders sahrayıcedit fen bilimleri özel ders ferhatpaşa fen bilimleri özel ders kayışdağı fen bilimleri özel ders acıbadem fen bilimleri özel ders uğurmumcu fen bilimleri özel ders dumlupınar fen bilimleri özel ders bakkalköy fen bilimleri özel ders rahmanlar fen bilimleri özel ders istanbul fen bilimleri özel ders