-
-

EN İYİ ÖĞRETMENLERDEN ÖZEL DERS AL !

Edebiyat Özel Ders

Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir), Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Öğretici Metinler, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Destan Dönemi Türk Edebiyatı, İslam Uygarlığı Çevresinde, Çelişen Türk Edebiyatı, Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı), Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896), Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912), Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…), Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler, Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir), Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat, Yazılı Edebiyat, İslami Dönem Türk Edebiyatı, İslami İlk Eserler, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı, Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı, Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler, Olay Çevresinde Oluşan Metinler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Öğretici Metinler, Sözlü Anlatım Türleri, Edebi Sanatlar, Edebi Akımlar, Batı Edebiyatı, Edebiyatta İlkler, Pratik Edebiyat Bilgileri, Türk Edebiyatı Şair ve Yazar Biyografileri gibi Edebiyat konuları için özel ders alabilirsiniz.