-
-

EN İYİ ÖĞRETMENLERDEN ÖZEL DERS AL !

Coğrafya Özel Ders

Doğal Sistemler, Biyoçeşitlilik ,Ekosistemlerdeki İşleyiş, Besin Zinciri, Madde Döngüleri, Sıradışı Doğa Olayları, İnsan ve Doğa Etkileşimi, Beşeri Sistemler, Nüfus ve Nüfus Politikaları, Şehirlerin Fonksiyonları, Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi, Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler, Doğal Kaynaklar, İlk Kültür Merkezleri, Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri, Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi, Mekansal Bir Sentez, Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu, Türkiye’de Arazi Kullanımı, Türkiye Ekonomisi, Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık, Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi, Türkiye’de Doğal Afetler ve Oluşturduğu Riskler, Türkiye’de Bölge Sınıflandırması, Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi, Dış Ticaret, Türkiye’de Turizm, Türkiye’de Nüfus, Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler, Bacasız Sanayi: Turizm, Tarım ve Ekonomi, Küresel ve Bölgesel Örgütler, Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu, Teknolojinin Çevresel Etkileri, Ekolojik Döngülere İnsan Etkisi, Çevre Sorunları, Enerji Taşımacılığı, Çevre ve Toplam, Doğal Kaynaklar ve İnsan, Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretim, Dağıtım ve Tüketiminin Çevresel Sonuçları, Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık, Arazi Kulanımında Çevresel Etkiler, Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması, Çevresel Örgütler ve Özellikleri gibi Coğrafya konuları için özel ders alabilirsiniz.